Maluszki listopad 2020

programy maluszki - 3 latki

W listopadzie zajmiemy się przeciwieństwami, czyli opposites.

Powtórzymy piosenkę “Yes-No” oraz wprowadzimy nową: “Open-shut them”.
Pojawią się tam przeciwieństwa slow-fast, happy-sad, big-small, quiet-loud, please-no thank you.

W celu dodanie listopadowi koloru nauczymy się nazw owoców: an apple, a pear, grapes, a watermelon, a kiwi, a lemon, a banana.

Piosenki

Yes - No

Uh-huh,
Uh-huh,
Uh-huh,
Yes, yes.

Uh-huh,
Uh-huh,
Uh-huh,
No, no.

Open - Shut

Open shut them, open shut them.
Give a little clap, clap, clap.
Open shut them, open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.

Big and small.
Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.
Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.

Please. No, thank you…
Fast and slow…
Loud and quiet…
Peek-a-boo…

Comments are closed.