Średniaki listopad 2020

programy średniaki - 4 latki

Średniaki znają już sporo przeciwieństw, ale wzbogacimy nasze słownictwo o kilka nowych wraz z wprowadzeniem krótkich fraz z czasownikiem TO BE np. I am /he is: big/small, short/tall, hot/cold, young/old, here/there, fast/slow, up/down, far/near.

W celu dodanie listopadowi koloru powtórzymy nazwy owoców i warzyw: an apple, a pear, grapes, a watermelon, a kiwi, a lemon, a banana, a carrot, a leak, a parsley, a potato, an onion.

Piosenki

Opposites Song

I am big / he is small,
I am short / he is tall,
I am hot / he is cold,
I am young / he is old.

We are here to teach you opposite song,
So please come and learn and sing along!
Use all your senses and sing real strong
to the opposites song!

I am here / he is there,
I ma fast / he is slow,
I am up / he is down,
I am far / he is near.

Comments are closed.