Średniaki styczeń 2021

programy średniaki - 4 latki

Happy New Year!

W styczniu średniaki nauczą się jak nazywać ubranka zimowe – a hat, a scarf, mittens, a coat, boots, a snowsuit, socks, earmuffs, a vest. Będziemy śpiewać o nich piosenki, bawić się w przebieranki i opisywać ubrania członków rodziny w prostych zdaniach i pytaniach Who is wearing a hat? Mummy is wearing a hat. What is grandma wearing? Grandma’s wearing a coat.

Nauczymy się tańca pingwina 🙂 oraz poznamy zwierzęta polarne: a polar bear, a polar fox, a seal, a walrus and an orca w piosence “Adventure through the snow”.

Piosenki

Adventure Through the Snow

On an adventure through the snow we found,

We found a polar bear hanging around.
We found a polar bear,

We found a polar bear.

We found a polar bear in the snow.

(… a seal, a reindeer, a walrus etc)

Comments are closed.