Średniaki wrzesień 2021

programy średniaki

Witamy na naszych zajęciach! Jesteście gotowi na dobrą zabawę?

We wrześniu nauczymy się zasad: please listen, please look, please help me, please be kind, please cross your legs, please walk slowly.

Poza tym rozruszamy trochę ciało w piosenkach “Freeze’ oraz “JUMP!”. Będzie też sporo gier ruchowych : “Spider and Flies”, “Chinese Whispers” aby powtórzyć czasowniki związane z ruchem: to hop, to skip, to twirl, to dance, to jump.

Piosenki

Freeze

LYRICS

Dancing Dancing all around.
Dancing, dancing, dancing.
Dancing  any way you please.
But STOP when I say FREEZE.

Hopping Hopping all around.
Skipping, Skipping all around.
Twirling, twirling all around.
Dancing, Dancing all around.

Jump

LYRICS

Come on and Jump x 30!
Lay down and close your eyes,
Dream of rainbows and butterflies x2

Now JUMP! x 30

Take a deep breath and sigh out loud “Ah”,
Touch your head and turn around x2

And JUMP!

Comments are closed.