Nauka w wieku przedszkolnym powinna być dostosowana do wieku, a co za tym idzie- możliwości i ograniczeń dzieci. Musi być w odczuciu dziecka łatwa (umiem!) lekka (phiii!) i przyjemna (każdy pędzi na angielski z ochotą), ale też i skuteczna. Każde nasze zajęcia są starannie przygotowane i zaplanowane, każda lekcja ma swój cel.Programy nauczania są tworzone przez grupę doświadczonych nauczycieli na każdy cykl (miesiąc nauki, średnio 8 sesji). Korzystamy z naszego bogatego doświadczenia pedagogicznego, wyszukujemy nowe gadżety, tworzymy naszą własną bazę materałów dydaktycznych. Wszyscy nauczyciele odbywają comiesięczne szkolenia. Zajęcia są regularnie hospitowane przez metodyków.

Na angielskim rzadko kolorujemy, za to bardzo dużo: śpiewamy, recytujemy, skaczemy, przedstawiamy, mówimy, zgadujemy, pokazujemy, gramy i bawimy się. Każde zajęcia to ciągła zmiana pozycji- tak aby żadna z części ciała sie nie nudziła. Kochamy Wiercipięty i jesteśmy dobrze przygotowani do pracy z nimi, a co najważniejsze- lubimy to!

Wierzymy w pozytywną motywację – dzieci są bezustannie chwalone, nagradzane (pieczątkami, naklejkami, uściskiem dłoni, “piątką”, żółwikiem, uśmiechem, brawami). Na zajęciach punktujemy aktywność, nie poprawność, bo wierzymy że poprawność przyjdzie sama podczas procesu nauczania, natomiast raz “zgaszona” wiara we własne możliwości jest bardzo trudna do odbudowania.