Nasze zajęcia pozalekcyjne mają być uzupełnieniem i dopełnieniem angielskiego który dzieci mają w szkołach. Staramy się na nich wypracować to, co jest trudne do osiągnięcia w szkole przy dużej grupie uczniów siedzących w ławkach, gdzie nacisk (z powodu wymagań programowych) kładzony jest na pisanie i testy.

Nie pracujemy z podręcznikiem, mało piszemy, za to każdą chwilę staramy się poświęcić na komunikację.

Każde zajęcia są starannie przygotowane, mają na celu pobudzenie dzieci do mówienia w obcym języku, do pierwszych samodzielnych prób porozumiewania się, do wypracowania wiary we własne możliwości językowe.

Pomagają nam w tym gadżety, odpowiednio dobrane do wieku piosenki oraz gry i zabawy językowe. Pracujemy w małych grupach w których każde, nawet najbardziej nieśmiałe dziecko ma możliwość wypowiedzenia się. Umiemy postępować z Wiercipiętami tak, aby wykorzystać twórczo ich energię. Naszym zamiarem jest wzbudzenie w dzieciach ochoty do nauki języków, więc nasze zajęcia MUSZA być ciekawe- podczas comiesięcznych szkoleń przygotowujemy kolejne cykle zajęciowe (średnio 8 zajęć) z grupą 16 lektorów. Korzystamy ze swojego doświadczenia, kreatywności, talentów muzycznych, dramatycznych, z naszej bazy materiałów dydaktycznych i całej masy gadżetów.

Organizujemy rownież warsztaty weekendowe oraz wakacyjne.