programy maluszki

Maluszki październik 2021

Czas na ukochany przez dzieci temat: zwierzęta :): a dog, a cat, a mouse, a fish, a hamster, a parrot, a rabbit. W utrwaleniu tego materiału pomogą nam karty obrazkowe, nasze gry i zabawy ruchowe, słuchanki i pokazywanki :).Zajmiemy się też członkami rodziny: Mummy, Daddy, brother, sister, a baby. Zaśpiewamy piosenkę “Daddy Finger, Where are You?”Życzymy Państwu i so ...

programy średniaki

Średniaki październik 2021

Czas na ukochany przez dzieci temat: zwierzęta :). A fish, a hamster, a dog, a cat, a mouse, a snake, a parrot, a rabbit. W utrwaleniu tego materiału pomogą nam karty obrazkowe, nasze gry i zabawy ruchowe, słuchanki i pokazywanki :).Zajmiemy się też członkami rodziny: Mummy, Daddy, Grandma, Grandpa, a baby, a brother, a sister. Wprowadzimy piosenki “One Little Red Fi ...

programy starszaki

Starszaki październik 2021

Czas na ukochany przez dzieci temat: zwierzęta :). Powtórzymy nazwy zwierząt domowych: a rabbit, a fish, a hamster, a dog, a cat, a mouse, a snake, a canary, a guinea pig, a parrot, a turtle, a ferret.Zaśpiewamy o nich piosenkę “ I Have a Pet”. W utrwaleniu tego materiału pomogą nam karty obrazkowe, nasze gry i zabawy ruchowe, słuchanki i pokazywanki :).Zajmiemy się ...