Cennik zajęć

Wiczlino / Dąbrowa

Cennik zajęć

Wiczlino / Dąbrowa

Kursy grupowe

Grupy standard

Liczące od 6 do 10 osób
(wszystkie języki)

1 x 30 minut / 22 zł
1 x 45 minut / 27 zł
1 x 60 minut / 37 zł

Grupy Komfort

Liczące od 3 do 5 osób
(wszystkie języki)

1 x 30 minut / 25 zł
1 x 45 minut / 35 zł
1 x 60 minut / 45 zł

Grupy duo

Liczące 2 osoby
(wszystkie języki)

1 x 30 minut / 30 zł
1 x 45 minut / 40 zł
1 x 60 minut / 50 zł
1 x 90 minut / 75 zł

Kursy indywidualne

z polskim lektorem

Liczące 1 osób
(wszystkie języki)

1 x 30 minut / 45 zł
1 x 45 minut / 65 zł
1 x 60 minut / 85 zł
1 x 90 minut / 120 zł

z nativem

Liczące 1 osób
(wszystkie języki)

1 x 45 minut / 80 zł
1 x 60 minut / 100 zł
1 x 90 minut / 150 zł

Grupy konwersacyjne

z nativem dla dorosłych

Grupy komfort

Liczące od 3 do 5 osób
(wszystkie języki)

1 x 60 minut / 50 zł

Grupy duo

Liczące 2 osoby
(wszystkie języki)

1 x 60 minut / 55 zł

Zniżki

Zniżki obowiązujące w roku szkolnym 2020/21 (zniżki sumują się do kwoty 100 zł):

• Zniżka rodzinna - 50 zł - zniżka przysługująca na drugą i kolejną osobę w rodzinie uczęszczającą na nasze zajęcia.

• „Bring a friend”- 50 zł – zniżka przysługująca osobie, która przyprowadzi na nasze zajęcia nową osobę.