programy średniaki

Średniaki październik 2021

Czas na ukochany przez dzieci temat: zwierzęta :). A fish, a hamster, a dog, a cat, a mouse, a snake, a parrot, a rabbit. W utrwaleniu tego materiału pomogą nam karty obrazkowe, nasze gry i zabawy ruchowe, słuchanki i pokazywanki :).Zajmiemy się też członkami rodziny: Mummy, Daddy, Grandma, Grandpa, a baby, a brother, a sister. Wprowadzimy piosenki “One Little Red Fi ...