programy maluszki

Maluszki październik 2021

Czas na ukochany przez dzieci temat: zwierzęta :): a dog, a cat, a mouse, a fish, a hamster, a parrot, a rabbit. W utrwaleniu tego materiału pomogą nam karty obrazkowe, nasze gry i zabawy ruchowe, słuchanki i pokazywanki :). ...

programy średniaki

Średniaki październik 2021

Czas na ukochany przez dzieci temat: zwierzęta :). A fish, a hamster, a dog, a cat, a mouse, a snake, a parrot, a rabbit. W utrwaleniu tego materiału pomogą nam karty obrazkowe, nasze gry i zabawy ruchowe, słuchanki i pokazy ...

programy starszaki

Starszaki październik 2021

Czas na ukochany przez dzieci temat: zwierzęta :). Powtórzymy nazwy zwierząt domowych: a rabbit, a fish, a hamster, a dog, a cat, a mouse, a snake, a canary, a guinea pig, a parrot, a turtle, a ferret.Zaśpiewamy o nich piose ...