Średniaki marzec 2023

programy średniaki

Będzie instrumentalnie, muzycznie i tanecznie w piosence “ I am the Music Man”. Karty obrazkowe pomogą nam w opanowaniu słownictwa związanego z instrumentami (a piano, maracas, a violin, drums, a guitar, a tambourine, a saxophone, a xylophone, a trumpet, a flute).

Powtórzymy też znane nam już przeciwieństwa i wprowadzimy nowe (hot-cold, big-small, fast-slow, happy-sad, clean-dirty, full-empty, long-short, strong-weak, please-nothank you, yes-no, hello-goodbye i wiele innych :).

Piosenki

I AM THE MUSIC MAN

LYRICS

I am the music man.
I come from far away and I can play.
(What can you play?)
I play the piano. Pia pia piano piano piano. Pia pia piano pia piano.

I am the music man.
I come from far away and I can play.
(What can you play?)
I play the violin. Vio vio violin violin violin.
Vio vio violin vio violin,
Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano.

I play the saxophone…
I play the big bass drum…

OPEN-SHUT THEM 2

LYRICS

Open shut them, open shut them. Give a little clap, clap, clap.
Open shut them, open shut them. Put them in your lap, lap, lap.

Forward and back.
Forward and back, forward and back.
Forward, forward, forward, forward. Back back back. x2

Happy and sad.
Happy and sad. Happy and sad.
Happy, happy, happy, happy. Sad, sad sad. x2

Hot and cold.
Hot and cold. Hot and cold.
Hot, hot, hot, hot. Cold, cold, cold. x2

Yes and no.
Yes and no. Yes and no.
Yes, yes, yes, yes. No, no, no. x2

Good morning. Good night.
Good morning, good night. Good morning, good night. Good morning, good morning. Good night. x2

Comments are closed.