Średniaki marzec 2023

programy średniaki

Będzie instrumentalnie, muzycznie i tanecznie w piosence “ I am the Music Man”. Karty obrazkowe pomogą nam w opanowaniu słownictwa związanego z instrumentami (a piano, maracas, a violin, drums, a guitar, a tambourine, a saxophone, a xylophone, a trumpet, a flute).

Powtórzymy też znane nam już przeciwieństwa i wprowadzimy nowe (hot-cold, big-small, fast-slow, happy-sad, clean-dirty, full-empty, long-short, strong-weak, please-nothank you, yes-no, hello-goodbye i wiele innych :).

Piosenki

I AM THE MUSIC MAN

LYRICS

I am the music man.
I come from far away and I can play.
(What can you play?)
I play the piano. Pia pia piano piano piano. Pia pia piano pia piano.

I am the music man.
I come from far away and I can play.
(What can you play?)
I play the violin. Vio vio violin violin violin.
Vio vio violin vio violin,
Pia pia piano piano piano – Pia pia piano pia piano.

I play the saxophone…
I play the big bass drum…